PRIDRUŽI SE NAM

Se nam želite pridružiti?
Na voljo so enote v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju.
Veseli bomo vaše družbe.

Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
PDF  Word 

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo 
PDF  Word

 

Prošnji za vključitev v VVZ priložite:

1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,

2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,

4. zdravniško mnenje (PDF  Word) o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni.

 

Prošnji za vključitev v institucionalno varstvo priložite:

1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,

2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,

4. zdravniško mnenje (PDF  Word) o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,

5. izjavo o načinu plačila storitve.

×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.

Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.