PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljci z izvajanjem različnih aktivnosti prispevajo k razvoju sposobnosti in kakovostno izrabo prostega časa uporabnikov. Z vodenjem krožkov, družabnih iger, športnih aktivnosti in tečajev tujega jezika skrbijo za dodatne aktivnosti.

Informacije prejmete na telefonski številki tajništva:
02 320 86 50.
Pišete nam lahko na naslov Park mladih 4 ali na e-naslov:
vdc.polz@vdcpolz.si

×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.

Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.