DOKUMENTI IN POVEZAVE

Ceniki

Cenik VDC POLŽ Maribor

Cena oskrbnega dne v institucionalnem varstvu

Cenik dodatnih storitev v institucionalnem varstvu

Naši izdelki

Katalog izdelkov

Splošno

Vabilo na sejo Sveta zavoda VDC POLŽ Maribor

Poročilo o delu 2020

Program dela v letu 2021

Katalog informacij javnega značaja

Sklep o imenovanju osebe pooblaščene za varovanje osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

Obvestilo o pritožbeni poti

Zakon o pacientovih pravicah

Drugo

Delovanje Zagovornika načela enakosti

Pred dobrima dvema letoma je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) začel delovati neodvisen državni organ Zagovornik načela enakosti. Med temeljnimi nalogami organa so pomoč, svetovanje in podpora posameznikom ali skupinam, ki se počutijo diskriminirane. Več informacij vam je na voljo na spodnjih povezavah.

Dopis za VDC-je

Obrazec za prijavo diskriminacije

Pristojnosti in naloge Zagovornika načela enakosti

Zloženka ZNE

×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.

Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.