INSTITUCIONALNO VARSTVO

Uporabniki v okviru institucionalnega varstva živijo običajno družinsko življenje. Opravljajo gospodinjska dela, učijo se skrbeti zase, nakupujejo v trgovini in vrtnarijo ter z ostalimi vsakodnevnimi aktivnostmi razvijajo samostojnost. Institucionalno varstvo je organizirano v stanovanjski in bivalni skupini.

 

Prosti čas

Prosti čas načrtujemo skupaj s stanovalci in je namenjen sprostitvi, hobijem in rekreaciji. Hodimo na izlete, organiziramo piknike, praznovanja in delavnice, ki jih navezujemo na letne čase, praznike in kulturno izročilo. Obiskujemo kulturne prireditve, sodelujemo z različnimi institucijami in društvi. V okviru projektnega dela skrbimo za medgeneracijsko povezovanje, spoznavanje naših krajev in običajev.

Prostočasne aktivnosti - avgust 2021 - Stanovanjska skupina Maribor

Prostočasne aktivnosti - oktober 2021 - BE Maribor - hiša 1 in hiša 2

Prostočasne aktivnosti - oktober 2021 - BE Bohova

 

Prostočasne aktivnosti - september 2021 - Stanovanjska skupina Maribor

Prostočasne aktivnosti - september 2021 - BE Maribor - hiša 1 in hiša 2

Prostočasne aktivnosti - september 2021 - BE Bohova

Zdravstveno varstvo

Zdravstvena nega in oskrba močno vplivata na zdravje in življenje ljudi. Z interdisciplinarnim timom sledimo potrebam posameznega uporabnika in izvajamo prilagojeno zdravstveno nego.

Obvestilo o pritožbeni poti

Zakon o pacientovih pravicah

Pridružite se nam!

×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.

Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.