Na vsebino

Projekti

Lahko branje in rekreacija za vse

4 LOGOTIPI lahko branje in rekreacija za vse 2023 

»Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 

 

NAZIV OPERACIJE: LAHKO BRANJE IN DOSTOPNA REKREACIJA ZA RANLJIVE SKUPINE NA ŠIRŠEM OBMOČJU SLOVENSKE BISTRICE.

AKRONIM OPERACIJE: LAHKO BRANJE IN REKREACIJA ZA VSE

 

NOSILNI PARTNER JE: VDC POLŽ MARIBOR, ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

Odgovorna oseba: Direktorica mag. Jasmina Breznik

Vodja projekta in kontaktna oseba: Sabina Petek, prof.def.: Tel.: 02 8180940

Tel.: 02/818 09 40, GSM: 031 309 950

 

OPERACIJA SE IZVAJA NA OBMOČJU: LAS DOBRO ZA NAS, zlasti na širšem območju Slovenske Bistrice, k sodelovanju pa bodo preko podpornih organizacij in z obvestili v medijih za splošno javnost vabljeni tudi prebivalci iz drugih urbanih območij (naselij): Makole, Poljčane, Rače- Fram.

 

DELEŽNIKI V OPERACIJI NA LOKALNI RAVNI SO: zaposleni, uporabniki, člani društva- upokojenci, strokovnjaki za področje rekreacije in lahkega branja.

 

CILJI IN UKREPI, KI JIH ZASLEDUJE OPERACIJA:

Operacija sledi ciljem tematskih področij, opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dobro za nas, zlasti ciljem varstvo okolja in ohranjanje narave ter povečana vključenost ranljivih skupin v okolje.

Ključni ukrep, ki mu operacija sledi je Razvoj, povezovanje in promocija programov za pospeševanje vključevanja ranljivih skupin v družbo in na trg dela.

AKTIVNOSTI IN KAZALNIKI:

  • Operacijo Lahko branje in dostopna rekreacija za ranljive skupine na širšem območju Slovenske Bistrice (kratek naziv: Lahko branje in rekreacija za vse) smo zasnovali in izvajamo z namenom, da bi na celotnem območju LAS DOBRO ZA NAS vzpostavili trajno in sonaravno povezovanje, sodelovanje in pospeševali razvoj novih prilagoditev gradiv v lahko berljivi in razumljivi obliki v skladu z Evropskimi smernicami za lahko berljiva in razumljive ter dostopne informacije za osebe, ki težje berejo. S tem želimo prispevati in omogočati lažje in večje vključevanje ranljivim skupinam.

Z inovativnimi besedili in prilagojenimi informacijami v Lahkem branju, ki jih bomo zbrali v informativno izobraževalnem PRIROČNIKU  »REKREACIJA ZA VSE - LAHKO BRANJE«,  želimo prispevati  k lažjemu vključevanju v okolje, dostopnejši rekreaciji in dostopnejšim in razumljivim informacijam za osebe s težavami branja. Besedila bodo preizkusili in testirali pred tiskom tudi uporabniki VDC. Priročnik bo izdan v tiskani obliki na recikliranem papirju formata B5  in dostopen tudi v digitalni obliki.

  • Za širšo promocijo zdravja in varstva okolja bomo v operaciji izdelali še VADBENE REKVIZITE IZ RECIKLIRANIH MATERIALOV ob sodelovanju uporabnikov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju ob povezovanju z okoljem. V ta namen bo nabavljena tudi nova oprema za obdelavo in recikliranje rabljenih debelejših materialov (industrijski šivalni stroj in komplet drobnega ročnega orodja).
  • Za dosego večje vključenosti na gibalnem in rekreativnem področju se bo na enoti VDC Slovenska Bistrica dopolnila tudi oprema s pripomočki za vadbo in sprostitev (MOTOmed LOOP Light (R+N), klop z drogom, komplet miza s klopmi), ki bo omogočala večje vključevanje tudi težje gibljivim osebam. Iz projektnih sredstev bo dopolnjena še oprema za delo na daljavo za lažje vključevanje uporabnikov pri preskušanju besedil lahkega branja.
  • Operacija bo zaključena do 30. 8. 2023. Zaključek bomo predhodno obeležili 24. 8. 2023 z novinarsko konferenco, pogostitvijo iz ekološke pridelave s promocijo ekološkega pridelovalca in promocijo nove informativno izobraževalne PUBLIKACIJE V LAHKEM BRANJU »REKREACIJA ZA VSE«.  

 

Rekreacija za vse, lahko branje - COBISS.SI-ID 156964867

Lahko branje in rekreacija za vse (ppt) - Stepinškovo strokovno posvetovanje 30. maj 2023

Projekt Vključujemo in aktiviramo

Na priloženi spletni povezavi Javne agencije za knjigo RS lahko v letu 2018 spremljate aktivnosti naših uporabnikov v okviru projekta Vključujemo in aktiviramo ter utrinke iz ponedeljkovih projektnih srečanj z umetniki in strokovnjaki s področja kulture.

Poklicno izobraževanje za ranljive skupine

Mednarodni projekt EQF meets ECVET (2013 – 2015) je bil namenjen akreditaciji in certificiranju osnovnega poklicnega izobraževanja za ranljive ciljne skupine, preko nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ter pripravi učnih izidov za posamezni program poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na ravni nacionalnega ogrodja kvalifikacij, na 1. ali 2. stopnji.

disclaimer:
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

image002

eu flag llp en 01 300x117

Projekt “Lahko branje”

V okviru »Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist 2016-2018« smo na povabilo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pristopili k projektu »Lahko branje«,  kjer so naši uporabniki  preizkušali nastajajoča lahko berljiva besedila. Naše mentorice in študentke Pedagoške fakultete so se ob strokovni podpori usposabljale za snovanje besedil lahkega branja. V neposredno uporabo smo uvedli gradivo »Varnost in zdravje pri delu v VDC«, ki je bilo v okviru projekta prevedeno v lahko berljivo in razumljivo obliko. Izdelana so bila tudi besedila predstavitve naše domovine in slovenskih krajev, v katerih delujejo VDC-ji. Vsa navedena besedila so prosto dostopna na spletni strani Pedagoške fakultete UM, in sicer na povezavi: https://pef.um.si/370/sipk+lahko+branje+20162017

lahko branje logo 300x300

 

Širjenje kreativnih praks

V letu 2012 smo sodelovali v mednarodnem projektu Razširitev kreativnih praks – Extending Creative Practice. Na delavnicah z naslovom Digitalno pripovedovanje video zgodb smo posameznikom, v različnih starostnih obdobjih, omogočili usvajanje računalniških znanj.