Na vsebino

Poslanstvo in vizija

Kdo smo

 

VDC POLŽ Maribor smo javni socialno varstveni zavod s sedežem v Mariboru in enotami v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Uporabnikom smo opora pri čim bolj samostojnem delovanju in življenju. Izvajamo storitvi varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ter institucionalnega varstva.

POSLANSTVO

Uporabnikom omogočamo kakovostno socialno vključevanje, delovno aktivno življenje, osebni razvoj, razvijanje samostojnosti in socialne mreže. Nudimo bivanje v duhu domačnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa.

Kratica POLŽ pomeni: Pomagajmo Osmisliti Leta Življenja.

VIZIJA

Za uporabnike strokovno in predano vsakodnevno utrjujemo svojo vlogo kot socialno varstveni zavod ter hkrati stremimo k širjenju svoje dejavnosti, tako v prostorskih kot časovnih okvirjih.

VREDNOTE

Vrednote določajo kako in na kakšen način izpolnjujemo poslanstvo in sledimo viziji zavoda. Vrednote so nekaj kar cenimo in vrednotimo kot pozitivno in želeno. Utrjujejo to kar je pomembno in za kar se je potrebno zavzemati.
Vrednote, ki jim v VDC POLŽ Maribor sledimo so:

SPOŠTOVANJE - skrb za dobre medsebojne odnose, spoštljivo komunikacijo, strpnost, dostojanstvo, zasebnost in sprejemanje drugačnosti vsakega posameznika.

STROKOVNOST - zagotavljanje pogojev za možnost stalnega razvoja strokovne in osebne rasti zaposlenih. Odgovorno in kakovostno izvajanje storitev v skladu s strokovnimi smernicami.

ZAUPANJE - s svojim delom in ravnanjem stremimo k poštenosti, iskrenosti, sodelovanju in pomoči, s čimer krepimo medsebojno zaupanje in občutek varnosti.

PRIPADNOST - odgovorno ravnanje in prizadevanje vseh posameznikov za doseganje skupnih ciljev, poslanstva, vizije in ugleda zavoda.

KAKOVOST - kakovost storitve zagotavljamo s svojim delom in znanjem, z ustvarjalnostjo in podjetnostjo in pri tem sledimo poslanstvu − zagotavljanje največje možne kakovosti življenja uporabnikov.