Na vsebino

Dokumenti

Splošni dokumenti

Splošno

Poročilo o delu 2020

Program dela v letu 2021

Katalog informacij javnega značaja

Sklep o imenovanju osebe pooblaščene za varovanje osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

Obvestilo o pritožbeni poti

Zakon o pacientovih pravicah

Drugo

Delovanje Zagovornika načela enakosti

Pred dobrima dvema letoma je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) začel delovati neodvisen državni organ Zagovornik načela enakosti. Med temeljnimi nalogami organa so pomoč, svetovanje in podpora posameznikom ali skupinam, ki se počutijo diskriminirane. Več informacij vam je na voljo na spodnjih povezavah.

Dopis za VDC-je

Obrazec za prijavo diskriminacije

Pristojnosti in naloge Zagovornika načela enakosti

Zloženka ZNE