Na vsebino

Novice

Vabilo na sejo Sveta zavoda VDC POLŽ Maribor

02 jun

Št.: 9000-1/2022-20

Datum: 2. 6. 2022

Spoštovani člani sveta zavoda,

v skladu z 19. členom Statuta VDC POLŽ Maribor in 5. členom poslovnika sveta zavoda VDC POLŽ Maribor sklicujem 13. redno sejo sveta zavoda VDC POLŽ Maribor, ki bo potekala 8. 6. 2022, ob 15:30 uri, v VDC POLŽ Maribor, Park mladih 4 v Mariboru.

Dnevni red:

  1. Potrditev sklepčnosti in dnevnega reda
  2. Pregled zapisnika predhodne seje sveta zavoda
  3. Imenovanje direktorice VDC POLŽ Maribor
  4. Sprejem sprememb Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih VDC POLŽ Maribor
  5. Druge informacije, predlogi, pobude in vprašanja

V primeru, da se vabilu seje ne morete udeležiti, svojo odsotnost sporočite tajništvu zavoda, na tel. št. 02 320 86 50.

S spoštovanjem,

Martin Benko

                                                                                                                           predsednik sveta zavoda