KDO SMO

VDC POLŽ Maribor smo javni socialno varstveni zavod s sedežem v Mariboru in enotami v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Uporabnikom smo opora pri čim bolj samostojnem delovanju in življenju, omogočamo jim varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo.

Poslanstvo

S pomočjo znanja in kakovostnega dela se učinkovito spoprijemamo z izzivi sodobnega časa in uporabnikom z motnjami v duševnem razvoju omogočamo delovno aktivno življenje, razvijanje samostojnosti, odločanja in osebne odgovornosti, vključevanje v družbo, sodelovanje s svojci in razvijanje njihove socialne mreže.

Vizija

Z mislijo na uporabnike strokovno in predano vsakodnevno utrjujemo svojo vlogo kot socialno varstveni zavod ter hkrati stremimo k širjenju svoje dejavnosti, tako v prostorskih kot časovnih okvirjih.