V zborniku Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju lahko na straneh 83 - 111 preberete strokovni članek: Lahko branje za vse

Vabimo vas, da si preberete strokovne članke objavljene v Zborniku 2020.

Objavljamo prispevka:

Sabina PETEK, Nataša HITER RAVNJAK: Europski standardi za izradu lako razumljivih informacija u teoriji i praksi in

Jasmina BREZNIK, Sabina PETEK, Alenka CVETKO, Aleksandra OCEPEK: Long-term care for older people with intellectual disability

Objavljamo strokovni članek: Evropska pravila za lahko branje v teoriji in praksi

Strokovni članki:

Ali je strokovno delo lahko rumeno

Medsebojni odnosi med uporabniki

Program usposabljanja na delovnem mestu

Projektno delo - Vesela kmetija

Učenje za življenje

Trije prispevki - Skupna pot dela, druženja in doma

Prispevek Socialni izziv: Zagotavljanje kakovosti življenja starejšim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju